Bing obstacles for sale

-- English --

We are proud to announce that BCC will be run on Bing.Agility obstacles!

all BCC used equipment on sale with -10%
Reservation of used equipment:
- 30% to be paid upfront to reserve
- send your billing data (name, address, VAT number - indicating if it is VIES) to bing.italia@bingagility.hu
- 70% as a 2nd payment to be paid either until 17 July 2023 by bank transfer or in cash at handover on site

Preorders for new equipment, with free delivery:
- 30% to be paid upfront to reserve
- send your billing data (name, address, VAT number - indicating if it is VIES) to bing.italia@bingagility.hu
- 70% as a 2nd payment to be paid either until 17 July 2023 by bank transfer or in cash at handover on site
- order deadline: 4 July 2023

Contact&Questions:
bing.italia@bingagility.hu

Available colors on rings:
dogwalks are 370cm and will have non-soft (regular) surface

List of available used equipment:

ORANGE course
- contact obstacles: 1 dogwalk, 1 A-Frame, 1 seesaw (color: orange with middle blue contact zones)
- 15 plastic jumps with 20 jumping bars
- 1 magnetic breakaway bar for the double jump
- 2 plastic warmup jumps with 2 bars
- 1 competition slalom
- antislip tube tunnels 2x6m, 1x5m, 1x4m (color: blue)
- 29 tunnel bags – for every meter of each tunnel and double sandbags for the entrances/exits of tunnels (color: orange)
- Soft wall jump (color: middle blue and orange)
- Soft long jump (color: middle blue and orange)
- Tyre (color: orange base with middle blue n stripes)
- plastic numbers 1-22

PINK course
- contact obstacles: 1 dogwalk, 1 A-Frame, 1 seesaw (color: pink with blue contact zones)
- 15 plastic jumps with 20 jumping bars
- 1 magnetic breakaway bar for the double jump
- 2 plastic warmup jumps with 2 bars
- 1 competition slalom
- antislip tube tunnels 2x6m, 1x5m, 1x4m (color: pink)
- 29 tunnel bags – for every meter of each tunnel and double sandbags for the entrances/exits of tunnels (color: pink)
- Soft wall jump (color: pink)
- Soft long jump (color: pink)
- Tyre (color: blue base with pink stripes)
- plastic numbers 1-22

BLUE course
- contact obstacles: 1 dogwalk, 1 A-Frame, 1 seesaw (color: blue with yellow contact zones)
- 15 plastic jumps with 20 jumping bars
- 1 magnetic breakaway bar for the double jump
- 2 plastic warmup jumps with 2 bars
- 1 competition slalom
- antislip tube tunnels 2x6m, 1x5m, 1x4m (color: blue)
- 29 tunnel bags – for every meter of each tunnel and double sandbags for the entrances/exits of tunnels (color: blue)
- Soft long jump (color: blue and yellow)
- Tyre (color: yellow base with blue stripes)
- plastic numbers 1-22

PURPLE course
- 15 plastic jumps with 20 jumping bars
- 1 magnetic breakaway bar for the double jump
- 2 plastic warmup jumps with 2 bars
- 1 competition slalom
- antislip tube tunnels 2x6m, 1x5m, 1x4m (color: purple)
- 29 tunnel bags – for every meter of each tunnel and double sandbags for the entrances/exits of tunnels (color: violet)
- Soft long jump (color: purple and pink)
- Tyre (color: pink base with purple stripes)
- plastic numbers 1-22

--Polish--

Pragniemy ogłosić, że zawody BCC odbędą się na przeszkodach Bing!

Wszystkie przeszkody użyte podczas BCC będą na sprzedaż z rabatem 10%
Rezerwacja używanych przeszkód:
- 30% płatne jako rezerwacja
- dane do faktury (nazwa, adres, numer VAT – z zaznaczeniem czy to VIES) wysyłamy na adres bing.italia@bingagility.hu
- 70% płatne jako druga płatność z terminem do 17 lipca 2023 przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze

Przedsprzedaż nowych przeszkód z darmową dostawą:
- 30% płatne jako rezerwacja
- dane do faktury (nazwa, adres, numer VAT – z zaznaczeniem czy to VIES) wysyłamy na adres bing.italia@bingagility.hu
- 70% płatne jako druga płatność z terminem do 17 lipca 2023 przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze
- ostateczny termin na zamówienie: 4 lipca 2023

Kontakt i pytania:
bing.italia@bingagility.hu

Kolory dostępne na ringach:
Kładki mają długość 370cm i będą miały typową powierzchnię (nie „soft”)

Lista dostępnych używanych przeszkód:
Tor POMARAŃCZOWY
- przeszkody strefowe: 1 kładka, 1 palisada, 1 huśtawka (kolor: pomarańczowe z niebieskimi strefami)
- 15 plastikowych stacjonat z 20 tyczkami
- 1 magnetyczna tyczka do stacjonaty podwójnej (rozbija się na bezpieczne części przy silnym kontakcie)
- 2 stacjonaty rozgrzewkowe z 2 tyczkami
- 1 slalom
- tunele antypoślizgowe: 2x6m, 1x5m, 1x4m (kolor: niebieski)
- 29 obciążników na tunele – 1 na każdy metr tunelu i podwójne na wejście/wyjście z tunelu (kolor: pomarańczowy)
- miękki murek (kolor: niebieski i pomarańczowy)
- miękki skok w dal (kolor: niebieski i pomarańczowy)
- koło (kolor dominujący pomarańczowy z niebieskimi paskami)
- numerki plastikowe 1-22

Tor RÓŻOWY
- przeszkody strefowe: 1 kładka, 1 palisada, 1 huśtawka (kolor: różowe z niebieskimi strefami)
- 15 plastikowych stacjonat z 20 tyczkami
- 1 magnetyczna tyczka do stacjonaty podwójnej (rozbija się na bezpieczne części przy kontakcie)
- 2 stacjonaty rozgrzewkowe z 2 tyczkami
- 1 slalom
- tunele antypoślizgowe: 2x6m, 1x5m, 1x4m (kolor: różowy)
- 29 obciążników na tunele – 1 na każdy metr tunelu i podwójne na wejście/wyjście z tunelu (kolor: różowy)
- miękki murek (kolor: różowy)
- miękki skok w dal (kolor: różowy)
- koło (kolor dominujący niebieski z różowymi paskami)
- numerki plastikowe 1-22

Tor NIEBIESKI
- przeszkody strefowe: 1 kładka, 1 palisada, 1 huśtawka (kolor: niebieski z żółtymi strefami)
- 15 plastikowych stacjonat z 20 tyczkami
- 1 magnetyczna tyczka do stacjonaty podwójnej (rozbija się na bezpieczne części przy kontakcie)
- 2 stacjonaty rozgrzewkowe z 2 tyczkami
- 1 slalom
- tunele antypoślizgowe: 2x6m, 1x5m, 1x4m (kolor: niebieski)
- 29 obciążników na tunele – 1 na każdy metr tunelu i podwójne na wejście/wyjście z tunelu (kolor: niebieski)
- miękki skok w dal (kolor: niebieski i żółty)
- koło (kolor dominujący żółty z niebieskimi paskami)
- numerki plastikowe 1-22

Tor PURPUROWY
- 15 plastikowych stacjonat z 20 tyczkami
- 1 magnetyczna tyczka do stacjonaty podwójnej (rozbija się na bezpieczne części przy kontakcie)
- 2 stacjonaty rozgrzewkowe z 2 tyczkami
- 1 slalom
- tunele antypoślizgowe: 2x6m, 1x5m, 1x4m (kolor: purpurowy)
- 29 obciążników na tunele – 1 na każdy metr tunelu i podwójne na wejście/wyjście z tunelu (kolor: fioletowy)
- miękki skok w dal (kolor: purpurowy i różowy)
- koło (kolor dominujący różowy z purpurowymi paskami)
- numerki plastikowe 1-22